MASANO

Masano is een samenvoeging van Mas en Sano, wat zoveel betekent als “meer gezond”.

Vanaf 1 maart 2015 gaat het Medical Sport Lab in Mechelen van start met het MASANO project. Dit is een obesitasproject waarbij een multidisciplinair team professionele begeleiding biedt aan mensen met overgewicht.

Masano

De bedoeling van het Masanoproject is om mensen met overgewicht en eventuele bijkomende aandoeningen zoals diabetes mellitus, CVS, hart- en vaatziekten persoonlijke begeleiding en ondersteuning te geven zowel op voedings – als op bewegingsniveau. Op die manier wordt er gestreefd naar een gezonde levensstijl met een gezond gewicht en dit op een medisch verantwoorde, haalbare en motiverende wijze. Dit project wordt gedragen door een professioneel team bestaande uit een diëtiste, een personal coach en een verpleegkundige onder de medische begeleiding van onder meer 3 cardiologen en een kinesitherapeut. Binnen dit project is de huisarts de spilfiguur. Bij inclusie van een patiënt wordt hij hiervan op de hoogte gebracht en krijgt hij regelmatig verslag van de evolutie van de patiënt. In geval van bijkomende aandoeningen zoals suikerziekte of hart- en vaatziekten is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk om te kunnen instappen in het project.

Werkwijze

Het project start met een grondig intakegesprek. U wordt bevraagd naar medische voorgeschiedenis, eventuele allergieën, doelstellingen enz… Op die manier krijgen we een duidelijk beeld van de hulpvraag en kunnen we een persoonlijk begeleidingsprogramma opstellen. Gedurende 3 maanden wordt u dan wekelijks begeleid door de personal coach. Deze fysieke beweegsessies duren 1 uur. Maandelijks wordt u ook opgevolgd door de diëtist. Zowel het voedingsadvies als de beweegsessies zijn altijd gepersonaliseerd en afgestemd op uw eigen situatie . Aan het begin en aan het einde van de drie maanden wordt een DXA scan uitgevoerd die uw lichaamssamenstelling nauwkeurig bepaalt.

Programma strarttraject
- 4 individuele sessies en 1 winkeloefening in groep begeleid door de dietist - 10 individueel aangepaste fysieke trainingssessies in groepjes van maximaal 5 personen ( er is mogelijkheid om het aantal trainingssessies indien gewenst te verhogen) - Opvolging en begeleiding tijdens trainingssessies - 2 fitheidstesten: aan het begin en na 3 maanden - 2 keer een DXA scan

Mogelijkheid tot vervolgtraject(en) Na het starttraject kan u deelnemen aan het vervolgtraject. Dit is eveneens een traject van 3 maanden. Dit is zeker aangeraden wanneer het gewenste resultaat nog niet bereikt is.

Het vervolgtraject is ook erg nuttig om gemotiveerd te blijven en kan dienen als extra stimulatie en ondersteuning.

Programma vervolgtraject
- Maandelijks een individuele opvolgsessie bij de diëtist - Wekelijks een individueel aangepaste trainingssessie in groepjes van max 5 personen - Opvolging en begeleiding tijdens de fysieke trainingssessies - 1 fitheidstest na 3 maanden - 1 DXA-scan

Voor meer informatie rond dit project zoals eventuele terugbetaling, kan u telefonisch contact opnemen op het nummer 0473/711069

Prijzen

Voor dit totaalpakket betaalt u 330 €
Voor het vervolgtraject betaalt u 205 €