Cardiologisch onderzoek

Drie cardiologen waarvan twee sportcardiologen verzorgen het luik cardiologie in het Medical Sportlab. Deze consulatie cardiologie wordt ingericht voor zowel sporters als voor de klassieke ( cardio)patiënt . Ons centrum staat garant voor een professionele, medisch onderbouwde dienstverlening. Een verantwoorde, veilige manier van sporten vereist een optimale cardiologische gezondheid van de sporter. In ons centrum is het mogelijk om je uitgebreid cardiologisch te laten onderzoeken alsook officieel sportmedisch te laten keuren door onze erkende keuringsarts -cardioloog. Ook duikers kunnen bij onze Internationaal erkende duikerarts terecht. Dr John Roosen, Dr Hans Rombouts en Dr Oscar Semeraro zijn onze cardiologen.

Intakegesprek

Zowel de sportmedische keuring als het uitgebreid sportmedisch cardiologisch onderzoek starten steeds met een anamnese waarbij de medische voorgeschiedenis , de sportactiviteiten en eventuele klachten, problemen van de patiënt , sporter worden bevraagd.

Basis Sportmedische onderzoek en keuring

Deze keuring is bedoeld om na te gaan of sporters een verhoogd risico hebben op plotse dood. Deze preventieve keuring gebeurt aan de hand van een vragenlijst, lichamelijk onderzoek en ECG in rust. Deze sportmedische keuring wordt aangeraden vanaf de leeftijd van 14 jaar.

De sportmedische keuring wordt verplicht door de overheid en federaties van volgende bonden : KBWB Koninklijke Belgische Wielerbond WBV Wielerbond Vlaanderen VMBB Vlaamse Motorrijdersbond van België NELOS Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en –Sport Vlaamse Duathlon-en Triatlonliga Gymfed Vlaamse Rugby Bond ( indien ouder dan 40) Vlaamse Bergsport Federatie ( voor nieuwe leden)

Vanaf 35 jaar echter dient echter meer uitgebreid onderzoek te gebeuren en wordt een uitgebreid cardiologisch onderzoek aanbevolen.

Uitgebreid sportmedische cardiologisch onderzoek

Een cardiologisch onderzoek wordt aangeraden voor elke sporter vanaf 35 jaar. Het risico op hartproblemen stijgt met de leeftijd. Bij het uitgebreid cardiologisch onderzoek wordt een lichamelijk onderzoek gedaan. Er wordt een ECG in rust afgenomen. Ook wordt een echocardiografie van het hart genomen om eventuele afwijkingen op te sporen. Om de cardiale toestand tijdens inspanning te evalueren en eventuele ritmestoornissen of problemen met de zuurstofvoorziening van de hartspier op te sporen wordt een fietstest onder ECG en bloeddrukregistratie gedaan.

Dit onderzoek is ook bedoeld voor de klassieke patiënt die zijn hart wil laten nakijken.

Prijzen

Voor een basis sportmedisch onderzoek en keuring betaal je 70 euro.
* Voor een uitgebreid sportmedisch cardiologische onderzoek en gewone raadpleging geldt de terugbetaling volgens RIZIV criteria

Duurtijd

Een sportmedische keuring duurt 20 min.
Een uitgebreid sportmedisch cardiologisch onderzoek duurt 45 min

Klik hier om een afspraak te maken

Wat heb je nodig?

  • Indien beschikbaar; informatie over medische voorgeschiedenis , hartproblemen

  • Gemakkelijke kledij voor de fietsproef

  • Indien je komt voor een sportmedische keuring, het attest van je sportfederatie dat wordt ingevuld door de arts.

Wat krijg je mee?

  • In geval van sportmedische keuring je attest

  • Bij een klassieke cardiologische consultatie wordt het verslag naar de huisarts doorgestuurd

Vraag inlichtingen of maak een afspraak

Dr. John Roosen

Dr. John Roosen

Cardioloog-sportarts
Contact   Maak een afspraak

Dr. Hans Rombouts

Dr. Hans Rombouts

Cardioloog-sportarts
Contact   Maak een afspraak

Dr. Oscar Semeraro

Dr. Oscar Semeraro

Cardioloog
Contact   Maak een afspraak