Blessurepreventie

Blessure preventieve screening (SPARTANOVA)

Met deze blessurepreventieve (biomechanische) screening trachten we zwakke schakels in kaart te brengen om het risico op blessures te reduceren en prestaties te verbeteren. Sportarts Glenn Van Crombrugge neemt deze screening op zich.

Intakegesprek

Door middel van een vragenlijst die u per mail opgestuurd krijgt en de anamnese krijgt de arts een beeld van de sport(en) die u beoefent, uw voorgeschiedenis en eventuele huidig blessures.

Onderzoek

Aan de hand van een batterij aan tests (inspectie, kracht, flexibiliteit, mobiliteit, sportbewegingen,...) wordt een individueel risicoprofiel opgesteld.

Resultaat en opvolging:

Het resultaat en advies, specifiek opgesteld voor jouw individuele zwakke schakels, wordt na de screening naar u opgestuurd. Voor verdere opvolging en herziening van het oefenschema kan je terecht bij onze kinesitherapeut, Koen Volkaerts. Indien nodig kan u ook verwezen worden naar onze orthopedisch chirurg, Kris Van Crombrugge.

Prijzen

110 euro

Klik hier om een afspraak te maken

Wat heb je nodig?

  • Ingevulde vragenlijst

  • Gemakkelijke kledij

  • Sportschoenen

Wat krijg je mee?

  • indien nodig een doorverwijzing voor de orthopedist of kinesitherapeut

Vraag inlichtingen of maak een afspraak

Dr. Glenn Van Crombrugge

Dr. Glenn Van Crombrugge

Sportarts
Contact   Maak een afspraak